fbpx
Üles

Poliitiline avaldus

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (Vasakpoolsed) juhtkonna poliitiline avaldus

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei ehk Vasakpoolsed on alates 2023. a septembrist tegelenud erakonna kaasajastamisega. Käesolevaga avaldab Vasakpoolsete juhtkond peamised põhimõtted, millest erakond edaspidi lähtub.

Eestimeelne vasakpoolne erakond
Vasakpoolete näol on tegemist Eesti ainsa vasakpoolse maailmavaatega erakonnaga. Vasakpoolsed eristuvad teistest Eesti erakondadest eelkõige enda sisepoliitikaga: erakond toetab astmelist tulumaksu, ettevõtete kasumi maksustamist, pärimismaksu kehtestamist, vähekindlustatud inimestele täiendavaid sotsiaalseid tagatisi, vastutusele vastava töötasu kehtestamist õpetajatele, politseinikele, päästjatele, täiendavaid sotsiaalseid tagatisi ning toetusi üliõpilastele ja noortele peredele. Erakond ei sea kahtluse alla Eesti riigi seniseid välispoliitilisi valikuid, sh kuulumist Euroopa Liitu ja NATOsse ning Venemaa vallutussõja ohvriks langenud Ukraina rahva toetamist. Vasakpoolsete näol on tegemist eestimeelse vasakpoolse erakonnaga, mis ei positsioneeri end liberaalse ega konservatiivsena.

Nulltolerants kremlimeelsuse suhtes
Erakonnal puudub igasugune koostöö Venemaaga ja Venemaaga seotud organisatsioonidega. Erakonna eelmine juhatuse asendusliige alustas koostööd Koos liikumisega, kuid pärast 2023. a Riigikogu valimisi see koostöö lõppes. Erakonna tänane juhtkond on seisukohal, et koostöö Koos liikumisega oli viga, mis tõi kaasa erakonnale mainekahju. Erakonna tänane juhatus välistab täielikult koostöö Vasakpoolsete ning Koos liikumise/erakonna vahel. Samuti pole Vasakpoolsete liikmeteks oodatud inimesed, kes toetavad Koos liikumise/erakonna seisukohti või on olnud seotud nimetatud organisatsioonidega. Samuti pole Vasakpoolsete liikmeteks oodatud inimesed, kes toetavad Venemaa vallutussõda Ukraina vastu või toetavad muul viisil Putini režiimi poliitikat. Vasakpoolsetel on nulltolerants igasuguste kremlimeelsete seisukohtade osas ning kremlimeelsete vaadetega inimesed Vasakpoolsete liikmeks olla ei saa.

Kaitsevõime tuleb tagada igakülgselt
Eesti geograafilist asendit arvestades on Eesti riigile eksistentsiaalselt oluline omada korraliku väljaõppe ja varustusega kaitseväge. Eesti kaitsevõimet ei taga aga üksnes hea väljaõppega ja moodsa relvastusega sõdurid. Sama oluline on, et iga Eesti inimene tunneb, et ta on Eesti riigile vajalik ning riigi poolt hoitud. Riigil tuleb hoolitseda selle eest, et iga laps saab elada soojas kodus ning minna õhtul magama täis kõhuga, et ükski laps või naine ei pea kartma vägivallatsevat isa või elukaaslast ning et vägivaldsest suhtest vabanemine ei too kaasa pere vaesusesse langemist. Samuti peab riik tagama, et kõikjal Eestis on motiveeritud õpetajad, õppejõud, õpilased, üliõpilased, õed, päästjad ja politseinikud, kes saavad maksimaalselt keskenduda enda erialasele tegevusele ning kes ei pea muretsema selle pärast, kust leida raha toidu või riiete ostmiseks või eluasemega seotud kulude katmiseks. Riigi jaoks olulistel ametikohtadel töötavad inimesed ning Eesti noored peavad olema Eesti riigi erilise hoole all. Vaid nii on tagatud, et kriisiolukorras on Eestil motiveeritud kodanikud, kes saavad keskenduda Eesti kaitsmisele teades, et tagalas on nende lähedased hoitud.

Eesti vajab poliitikast hoolivaid noori
Eesti erakondade sihtgrupiks on keskealised või vanemad inimesed. Noored enamasti valimas ei käi ning seega Eesti parlamendierakondadele huvi ei paku. See on viinud olukorrani, kus majanduslikes raskustes õpilased ja üliõpilased samuti poliitikutele huvi ei paku ning nende mured jäävad tähelepanuta. Vasakpoolsete jaoks on Eesti noored üks peamisi sihtgruppe, kelle heaolu eest erakond võitleb. Eesti riik saab olla edukas vaid siis, mil Eestiga soovivad enda edasist elu siduda ka meie noored. Seetõttu tuleb senisest oluliselt suuremat tähelepanu pöörata õpilaste, üliõpilaste ja noorte perede sotsiaalsete tagatistele ja heaolule. Lisaks majanduslike probleemide lahendamisele tuleb tegeleda ka teiste noorte jaoks oluliste teemadega nagu vaimne tervis, ahistamine, seksuaalkuriteod ja sooidentiteet.
Vasakpoolsete juhtkond on Eesti erakondadest konkurentsitult kõige madalama keskmise vanusega. Vasakpoolsed mõistavad Eesti noori ning nende muresid. Seetõttu kutsume kõiki vasakpoolse maailmavaatega nii erakonnaga liituma kui ka valimistel erakonda toetama.

Jane Priimägi
Vasakpoolsete poliitikajuht

Kätlin Siimson
Vasakpoolsete kommunikatsioonijuht

Linda Triinu Altnurme
Vasakpoolsete tegevusjuht

Robert Kiisler
Vasakpoolsete strateegiajuht

Keijo Lindeberg
Vasakpoolsete juhatuse asendusliige

Lisainfo: juhatus@vasakpoolsed.ee