fbpx
Üles

Vasakpoolsed 2.0 – algus

Vasakpoolsed 2.0 – algus

Vasakpoolsed 2.0 visiooni tutvustamine ja juhatuse pakutud ideede esimene arutelu toimus Vasakpoolsete visioonikoosolekul, mis toimus 29.10.2023 Tallinnas. Koosolekule olid oodatud nii erakonna liikmed kui ka kõik, kes kaaluvad erakonnaga liitumist. Lisainfo: www.vasakpoolsed.ee/uudised/visioonikoosolek

Sellele järgnes Vasakpoolste Noorte visioonikoosolek, mis toimus 14.11.2023 kell 16.00-18.00 Zoom keskkonnas. Koosolekule olid oodatud nii erakonna liikmed kui ka kõik, kes kaaluvad erakonnaga liitumist, kuid eelkõige kuni 30-aastased noored.

Koosolekutele järgneb aktiivsete erakonna liikmete osalusel toimuv erakonna üldkoosoleku ettevalmistamine.

Üldkoosolek, kus arutatakse mh erakonna põhikirja ja nime muutmist ning uue juhatuse valmimist, toimub 03.02.2024 Tallinnas. Üldkoosolekul saavad osaleda ja hääletada kõik erakonna liikmed. Lisainfo: www.vasakpoolsed.ee/uudised/uldkoosolek

NB! Juhatus peatab liikmete vastuvõtu pärast 29.01.2024. See tähendab, et need inimesed, kes edastavad juhatusele enda liikmeks astumise avalduse hiljemalt 29.01.2024, võetakse juhatuse poolt liikmeks enne üldkoosoleku toimumist ja nad saavad üldkoosolekul osaleda. Kui erakonna liikmeks astumise avaldus edastatakse juhatusele 30.01.2024 või hiljem, otsustab inimese erakonna liikmeks vastuvõtmise juba uus juhatus, mis valitakse 03.02.2024 toimuval üldkoosolekul.

Lisainfo: juhatus@vasakpoolsed.ee