fbpx
Üles

Vasakpoolsed toetavad kohest relvarahu Gaza sektoris

Vasakpoolsed toetavad 134 ühiskonnategelase allkirjastatud avalikku kirja, milles kutsutakse valitsust üles seisma Gaza tsiviilelanike inimõiguste eest ning võtma selget seisukohta sõjategevuse koheseks lõpetamiseks ja relvarahu sõlmimiseks.

Kutsume üles Iisraeli valitsust lõpetama oma rahvusvahelist õigust eiravat okupatsiooni ja kaasnenud inimõiguste rikkumisi. Gaza tsooni ja Lääneranniku okupeerimine on illegaalne ning seal läbiviidav agressiivne ümberasustamispoliitika on jätnud koduta tuhandeid Palestiina peresid ja teinud neist tagakiusatud alamklassi. Iisrael ja selle valitsus on regulaarselt ja süstemaatiliselt rikkunud palestiinlaste inimõigusi, kelle jaoks aastakümnetetagune sõda pole kunagi lõppenud.

Mõistame hukka Benjamin Netanyahu äärmusrahvusliku valitsuse, mille juhtimise all on Iisraeli tabanud demokraatlike institutsioonide allakäik ning võimude lahususe ja kohtusüsteemi erapooletuse nõrgenemine. Netanyahu ja tema eelkäijad on teinud Iisraelist kaasaegse apartheidi-riigi ning rahvusliku ja religioosse vaenu õhutamisest riikliku poliitika.

Iisraelil on õigus kaitsta oma elanikke, ent mitte teha seda palestiinlaste turvalisuse, heaolu ja territooriumi arvelt. Hamasi rünnakule järgnenud täielik toidu-, vee-, elektri- ja ravitarvete blokaad Iisraeli poolt vallutatud Palestiina aladel ei taganud kuidagi Iisraeli ega selle rahva turvalisust ning kujutas endast palestiinlaste kollektiivset karistamist Hamasi tegevuse eest. Peame sellist otsust rahvusvahelise õiguse rängaks rikkumiseks ning inimsusevastaseks sõjakuriteoks.

Toetame Lõuna-Aafrika Vabariigi üleskutset alustada ÜRO Rahvusvahelises Kohtus menetlust palestiinlaste vastu toime pandud kuritegude eest Gaza sektoris. Jagame LAV-i valitsuse seisukohta, et Iisrael on pannud toime, paneb toime ja riskib ka edaspidi toime panna genotsiiditegusid palestiina rahva vastu Gazas.

Vasakpoolsed taunivad igasuguseid katseid kasutada Iisraeli-Palestiina konflikti rahvusliku või religioosse vaenu õhutamiseks — nii nagu ei kanna vastutust Hamasi tegevuse eest palestiina rahvas, ei kanna oma valitsuse inimvaenuliku poliitika eest vastutust ka kõik Iisraeli kodanikud. Vastuseis Iisraeli okupatsioonile ning Netanyahu ja teiste marurahvuslaste poliitikale ei ole antisemitism ning antisemitismi ei vabanda solidaarsus Palestiina okupeeritud rahvastega.